วิชารู้ตัวเจ้าของ...วิชารู้ตัวเจ้าของ เป็นสุดยอดของวิชา

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ตามทันทุกความจริงของขณะจิตคือการภาวนาอยู่ตามทันทุกความจริงของขณะจิต....นั้นยังคือการภาวนาอยู่ 
จะทันได้อย่างไร ก็ทันด้วยการฝึกสติให้รู้อยู่โดยตลอด 
ตามดู ตามรู้ ตามเห็นมันนั่นหล่ะ
เอาให้มันรู้มันเห็นให้จริง เกิดแก่จิตจริงๆ 
มันจึงจะเกิดปัญญาทิ้งละออกไปได้

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ