พบความจริง


พบความมิใช่เรา นี่คือการพบความจริง
อยู่กับความมิใช่เรา นี่คือการอยู่กับความจริง

อิโตมิ จัง

Image by Dragon77 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คนส่วนมาก คิดเรื่องอนาคต


คนส่วนมาก คิดเรื่องอนาคต
วางแผนมากมาย
แต่อนาคต ที่เขาวางแผนไว้
คือ เวลาไม่กี่ปี ของชีวิตนี้
เรายังมีหนทางอีกยาวไกล
ที่ต้องไป ในอีกหลายภพภูมิ ข้างหน้า
ความตาย เป็นเพียง ธรณีประตู
ที่เราต้องข้าม ตามลำพัง
เราอาจได้รับการช่วยเหลือ
โดย ศรัทธา ที่เรามีต่อครูบาอาจารย์
และ พระรัตนตรัย
และ โดย ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติ
ญาติ เพื่อน อำนาจ ความมั่งคั่ง 
และ อะไรก็ตาม ที่เรามี ที่เราพึ่งพาจนชิน
จะไม่มีเลย เมื่อตาย

ตุลกู ดิลโก รินโปเช
---------------------
Most people, thinking of the future, make a lot of plans — but the future they plan for is only the very few years of this life. This is very shortsighted; we have such a long way to go in lives to come. Death is just the threshold, which we have to cross alone, aided only by our faith in the teacher and the Three Jewels and by our confidence in the practice. Relatives, friends, power, wealth, and whatever else we have become so used to relying on will simply no longer be there.

~ Dilgo Khyentse Rinpoche

Image by Dieterich01 from pixabay

เพจ มหายานธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา