เปิดเผยความไม่มี “เรา”


เดินอยู่บนย่างก้าวที่ไม่มี “เรา” เดิน
นั่งอยู่ในที่ซึ่งไม่มี “เรา” นั่ง
รู้สึกอยู่ในที่ซึ่งไม่มี “เรา” รู้สึก
เเม้ชั่วขณะ
สภาวะเเห่งสันติสุขที่มีอยู่ก่อนเเล้ว
ก็เปิดเผยความไม่มี “เรา”
ธรรมชาติเดิมอันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตรงหน้า

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ทางหนึ่งที่เราจะเอาชนะตนเองได้ คือ ยอมแพ้ผู้อื่น


ทางหนึ่งที่เราจะเอาชนะตนเองได้
คือ  ยอมแพ้ผู้อื่น  
เพราะว่าโดยปกติธรรมดา  
พวกเรามักมีนิสัยชอบเอาชนะผู้อื่น  
แต่ว่าพ่ายแพ้ตนเอง  
โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้แพ้แล้ว  
 เราโกรธ  เราเกลียด  เราริษยาด่าทอผู้อื่น  
เมื่อเขานิ่งไม่โต้ตอบ  
เราก็คิดว่าเราชนะแล้ว  
แต่ที่จริงเราพ่ายแพ้ตนเองไปก่อนแล้ว 
 เขาผู้อดทนและนิ่งได้  นั่นแหละเป็นผู้ชนะ
.
ผู้ที่จะเอาชนะตนเองได้  ต้องเป็นคนผู้ฝึกฝนอยู่เสมอ  
ให้เข้าใจผู้อื่น  เห็นใจผู้อื่น  
เดินออกไปเสียจากตัวเอง  
คือไม่หมกมุ่นอยู่แต่ความต้องการของตน 
นึกอยู่เสมอถึงความต้องการของผู้อื่น  คือเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว  
เห็นแก่ผู้อื่นอย่างน้อยก็เสมอกับตัวเอง
.
ในการยอมแพ้ผู้อื่นหรือพ่ายแพ้ตนเองก็ตาม  
ถ้าเรายอมแพ้โดยตั้งใจ  เราจะไม่มีความขัดแย้งในใจ  
เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความพ่ายแพ้  
เราจะมีความสุขมีความพอใจในความพ่ายแพ้นั้น  
ลักษณะนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ชนะในความแพ้  
คือเอาชนะตนเองได้  
ไม่เป็นทุกข์ในความพ่ายแพ้
.
ฝึกตนให้เป็นคนยอมแพ้เพื่อชัยชนะ  
และให้เป็นผู้ชนะในความแพ้อยู่เสมอ  
ก็จะเป็นจ้าวแห่งความสุข  ไม่มีอะไรมาทำลายได้
.
มีโคลงอยู่บทหนึ่ง  จำเขามาแต่นึกไม่ออกว่าแหล่งที่มาเป็นที่ไหนบอกว่า
  ฆ่าสัตว์เพื่อเสพเนื้อ อีกหวัง
 กระดูกงาเขาหนัง เพื่อใช้
 ได้สุขแต่ก็ยัง เป็นบาป  กรรมเฮย
 ฆ่าความโกรธนั้นไซร้ ประโยชน์แท้  บุญเหลือ
.
วิธีลดละความโกรธ

อาจารย์วศิน อินทสระ

Image by JoshuaWoroniecki from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา