หากใจเราสงบได้...หากใจเราสงบได้ ต่อเมื่อไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
เราจะแตกต่างจากคนอื่น ที่ไม่ปฏิบัติธรรมตรงไหน

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ใจไม่สงบ เพราะยึดคนเราที่ใจไม่สงบ 
ก็เพราะว่าไปคอยยึด 
ไปคอยถืออยู่ 
หาบอยู่เหมือนคนบ้าหาบหิน 
ไม่รู้จักปล่อยจักวาง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร