ไม่ให้อภัยคืออยากเกิดอีก


          การให้อภัยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะว่าการตอบโต้ ไม่ว่าจะด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจก็ตาม เป็นการสร้างกรรมต่อ ท้ายสุดกรรมนั้นก็จะย้อนมาสู่ตัวเอง ในเมื่อเขาสร้างกรรม เราไม่รับ ถึงวาระมันบรรจบครบรอบ คนสร้างก็รับไปเอง แต่ถ้าหากเราไปรับแล้วตอบโต้ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ต่อกรรมสืบเนื่องกันไป ไม่มีที่สิ้นสุด ก็แปลว่ายังยินดีที่จะเกิดต่อ

                                                                                     หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ


ยิ่งปฏิเสธความจริง ยิ่งทุกข์          เมื่อประสบเหตุร้าย เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้ ถ้าวางใจให้เป็น ทีนี้จะวางใจอย่างไร ?? อย่างแรกที่ควรทำก็คือ “การยอมรับความจริง” เมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้ว ป่วยการที่เราจะไปตีโพยตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็นฉัน ป่วยการที่จะไปโทษชะตากรรม หรือโทษคนนั้นคนนี้ ยิ่งตีโพยตีพาย หรือยิ่งปฏิเสธความจริง เราก็ยิ่งทุกข์ !!!

                                                                                                             พระไพศาล วิสาโล

การให้อภัยเป็นเรื่องยาก          การให้อภัยเป็นเรื่องยาก แต่การมีชีวิตด้วยจิตใจที่โกรธแค้นพยาบาท กลับเป็นเรื่องที่ยากลำบากกว่า

                                                                                                 พระไพศาล วิสาโล