ธรรม เอาสุขทางใจเป็นใหญ่
โลก เขาเอาสุขทางกายเป็นใหญ่ จิตใจจะทุกข์อย่างไร ก็ช่างมัน 
แต่ธรรม เอาสุขทางใจเป็นใหญ่ เพราะถือว่าใจเป็นส่วนสำคัญยิ่ง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ข้าศึกต่อความสุข คือความคิดผิดของตัวเอง
..ข้าศึกต่อความสุข คือความคิดผิด 
ความคิดไม่ดีของตนเอง
ไม่ใช่การที่เขากระทำดี หรือไม่ดีต่อเรา 
ไม่ว่าเขาจะไม่ดีขนาดไหน 
ถ้าใจเราดีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเลย 
ศัตรูร้ายกาจที่แท้จริงคือ ใจไม่ดี 
ความคิดไม่ดีของตน นั่นเอง...

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก