หน้าที่ของเราคือ..สังเกตจิตทำงาน
หน้าที่ของเราคือ..สังเกตจิตทำงาน!
จิตเวลามันทำงาน มันปรุงเป็นภาพบ้าง ปรุงเป็นเสียงบ้าง
เราแค่คอยสังเกต เก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ
ไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน
หน้าที่ของเราคือ..รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป
รู้ว่าสิ่งนั้นคงอยู่กับที่ไม่ได้ สิ่งนั้นเกิดขึ้นเอง-ดับไปเอง..

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา