เจริญสติมีรสชาติดีกว่าการอ่านและฟังธรรมะ
ผมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่คิดไปในเรื่องอดีต เรื่องอนาคต 
จิตใจก็สบายขึ้น 
ก็เพลิดเพลินไปกับการเจริญสติ 
ซึ่งมีรสชาติดีกว่าการอ่าน
และฟังธรรมะเสียอีก 
เพราะจิตของเราได้เข้าไปสัมผัส
กับสภาวะจริงๆ กับรสพระธรรมเลย 
นี่แหละที่ตรงกับบทสวดมนต์
ในพระธรรมคุณที่ว่า “สันทิฏฐิโก 
พระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา
และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง”

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

การปฏิบัติต่อจิตใจ คือ “การสอดรู้อาการของจิต”
การปฏิบัติต่อจิตใจ คือ “การสอดรู้อาการของจิต” 
ที่ส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ ด้วยสติปัญญา
เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติ นี่คือการเรียนเพื่อรู้ตัวเองโดยเฉพาะ


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน