ความเพลิดเพลิน ย่อมมี แก่ผู้มีทุกข์ความเพลิดเพลิน ย่อมมี แก่ผู้มีทุกข์
ความทุกข์ ย่อมมี แก่ผู้เพลิดเพลิน
ผู้เป็นภิกษุ ย่อมไม่มีทั้งความเพลิดเพลินและความทุกข์

..กกุธสูตร

ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ...          ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ พยายามหนีความตาย พยายามปฏิเสธความตาย เราก็จะต้องถูกความตายนั้นคุกคาม ไม่ใช่แค่คุกคามชีวิตแต่คุกคามถึงจิตใจ ความตายก็เลยกลายเป็นศัตรู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งคุ้นชินกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารัก ความตายก็จะกลายเป็นมิตร กลายเป็นครู กลายเป็นอาจารย์ ที่จะเคี่ยวเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จุดหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้

                                                                                      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล