ใจนั้นแหละมีคุณสมบัติประจักษ์นิพพาน


นิพพานไม่ได้อยู่ที่ใจ
หรืออยู่ในที่ไหนๆ
แต่ใจที่บริสุทธิ์แท้ๆ
ปราศจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง
เป็นใจที่ปราศจากความหมายแห่งตัวตน
ใจนั้นแหละมีคุณสมบัติประจักษ์นิพพาน...

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by d_alexander33 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา