เป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง


การมีความรู้ต่าง ๆ มากมายหลายประเภทนั้น
ไม่อาจจะเปรียบกับการ ..ที่สามารถ
"เพิกถอน" เสียได้ซึ่ง การแสวงหาทุกสิ่ง
ซึ่งการทำได้อย่างนั้น
เป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง

คำสอนฮวงโป
ท่านพุทธทาสภิกขุ

Photo by 郑 无忌 on Unsplash 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จะเป็นของว่างไปในตัวมันเอง


จงเพียงแต่ทำจิตของเธอให้ว่างเท่านั้น
ปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ก็จะเป็นของว่างไปในตัวมันเอง
จงให้หลักการต่างๆ หยุดแกว่ง
แล้วเหตุการณ์ต่างๆ
ก็หยุดวุ่นวายได้ด้วยตัวมันเอง

คำสอนฮวงโป

Image by chuxiyue from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใครเห็นก็เป็นนาทีทอง


อย่าเก็บสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาทุกข์ มันผ่านไปแล้ว..
แค่เหนือใจ เหนืออาคันตุกะ แขกผู้มาเยือน 
เขาก็ทำหน้าที่ไป แต่ใจเราไม่ทุกข์แล้ว 
ให้เห็นปรากฎการณ์ต่างๆ 
มันเป็น ai ทำหน้าที่เอง 
ใครเห็นก็เป็นนาทีทอง 
เราจะรู้ว่าตัวตนแท้ๆ ไม่เคยมี 
หรือ
ไม่ต้องไปคิดสู้กำจัดหรือละอัตตาตัวตนเลย
ตัวตนไม่เคยมี มีแต่ความหลงว่ามีตัวตน
สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ 
เหลือแต่ธาตุ หรือ เป็นทาสของสังสารวัฎ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา