รู้ทันชอบไม่ชอบ จิตเป็นกลางจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จับแก่นได้


แม้จิตที่ซัดส่ายไปภายนอก
ถ้ามีสติรู้สึกตัวอยู่เท่ากับจับแก่นได้
จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ มีสติรักษา
ย่อมทำให้อารมณ์ที่จะเริ่มปรุงแต่ง
ถูกสติที่ตื่นปัดในสิ่งที่เป็นโทษทิ้งเสียได้

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอย่างนี้เริ่มเดินทางถูก


ถ้าราคะ โทสะ โมหะ โลภะ 
เบาบางลงเพราะมีสติ 
และสำรวมอินทรีย์ 
ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น 
อารมณ์ใดปรากฏ และรู้สึกตัว
และเริ่มไม่เข้าไปปรุงแต่ง
ไม่สร้างเชื้อฟืนในใจ 
อย่างนี้เริ่มเดินทางถูก 
เพราะจับจิต ควบคุมจิตด้วยสติ
มีกำลังของสติ สมาธิได้มากขึ้น

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา