ไม่มีตัวเราในนั้นเลย


จิตใจจะปรุงแต่งอะไรก็ได้ 
ดีก็ได้ ชั่วก็ได้ สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ 
หยาบก็ได้ ละเอียดก็ได้ 
วิ่งไปข้างใน วิ่งไปข้างนอก 
หรือเป็นกลางๆ ก็ได้ 
ให้รู้ด้วยความเป็นกลางไป 
รู้สภาวะทุกอย่างตามที่เขาเป็นแหละ 
ไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ 
เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ไม่มีตัวเราในนั้นเลย

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ทำงานให้เสร็จที่ใจทุกวันทำงานให้เสร็จทุกวัน
จะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจ
เผื่อนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอึก
จะได้ไม่มีอะไรห่วงหา
เสร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
ต้องทำให้เสร็จภายนอก
แต่ที่ว่าเสร็จนั้นหมายถึง
เสร็จภายในใจ
ใจให้พอเท่าที่ทำได้ในแต่ละขณะ
ถึงเวลาต้องเลิกก็เลิกไป
ถ้าลมหายใจยังมีต่อ
ถึงเวลาต้องทำก็ทำไป
ใจจะได้ไม่ช้ำไม่ตรอมตรม
ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา