เมื่อใจยังมีติด ภพชาติยังมีอยู่คนเราถ้าทำดี แล้วติดดี ก็ไปไม่รอด 
เมื่อใจยังมีติด
ภพชาติยังมีอยู่  

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

สุขก็ยึด ทุกก็ยึด จึงยังไม่พ้นทุกข์          พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณา ถ้ายังยินดีในสุข ยินร้ายในทุกข์ ก็ยังไม่พ้นทุกข์นะ ผู้ที่ได้นิพพานท่านจะเห็นธรรมดาว่าขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ มันเป็นอุปาทาน...สุขก็ยึด ทุกก็ยึด จึงยังไม่พ้นทุกข์ 

                                                                                               หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ

สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชราสิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา สิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิต

หลวงปู่จันทร์ กุสโล