เมื่อเราไม่รู้สึกตัว ท่านเรียกว่าโมหะเราทำงานทำการอะไร แม้หุงข้าว-ต้มแกงก็ตาม 
ให้มีความรู้สึกตัว 
จะไปเก็บผักเก็บหญ้า 
ก็มีความรู้สึกตัว 
เมื่อเราไม่รู้สึกตัวขณะทำ 
ขณะพูด ขณะคิด 
อันนั้นแหละท่านเรียกว่าโมหะ 
จิตใจสัตว์มันเกิดขึ้นแล้ว..

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจเป็นปกติอยู่กับรู้ ทุกข์จะน้อยลงจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราหวังรบเพื่อชนะใจของตนเองธรรมทางโลกจักกระทบเท่าใด 
นั่นแหละคือไม้เรียวของครู
ที่ขับเคี่ยวจิตใจให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
เราไม่หวังจักรบชนะใคร 
เราหวังรบเพื่อชนะใจของตนเอง
ให้คิดเสียใหม่ว่า ขณะนี้เป็นโอกาสดีแล้ว 
ที่ได้พบกับการทดสอบกับอารมณ์เยี่ยงนี้ 
อย่าทำกำลังใจให้ขาดทุน 
ถ้าจักสอบผ่าน ก็ต้องตรวจบารมี ๑๐ ให้ครบ 
มันจักบกพร่องบ้าง ก็รีบดึงกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้ใหม่ 
ไม่ใช่สู้กับเขา แต่สู้กับอารมณ์ใจของเราที่ถูกกระทบนั้น 
อย่าได้หวั่นไหว

พระธรรมคำสอน "สมเด็จองค์ปฐม"

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา