สัญญาณแรกของคนพ้นทุกข์การกลัวความคิดไม่ดี 
เป็นสัญญาณแรกของคนดี 
การมีสติรู้ว่าความคิดไม่ดี
มาเองไปเอง ไม่ใช่ตัวเรา 
เป็นสัญญาณแรกของคนพ้นทุกข์

ดังตฤณ

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา