"รู้" ตัวเดียว ตัดภพตัดชาติ
เราเอา “รู้” ตัวเดียว
จับ รู้ ตัวเดียว ..
จับ รู้ ไว้ ..
เราก็ได้กำไรตั้งหลายอย่างแล้ว
อะไรเกิดขึ้น เราไม่จับเลย
ตัดภพตัดชาติไปตั้งมากมาย
จนไม่รู้จะคณานับอย่างไร

ลุงหวีด บัวเผื่อน

เพราะคุ้นชินกับความคิด เลยไปกับความคิด
เพราะเราคุ้นชินกับความคิด เลยไปกับความคิด 
ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร 
ไปเกาะเกี่ยวเอาทุกข์ เอาสุข เข้ามาตลอดเวลา 
ไม่คุ้นชินกับการรู้สึกอยู่กับกายเฉยๆ 
โดยไม่คิด ไม่ปรุงแต่ง
ไม่ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร ไม่เวียนว่ายตายเกิด 
ไม่ไปเกี่ยวเอาทุกข์ เอาสุข มาเป็นของตน 
การที่เรามาปฏิบัติ ก็เพื่อทำให้เราคุ้นชิน
กับการที่ใจเป็นหนึ่งเดียวกับกาย

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท