เวลาเราปฏิบัติ มันไม่เบาใจ
เพราะ จะเอาท่าเดียว 
ลองปรับใหม่ ปฏิบัติไม่เอาอะไร 
เดิน.. รู้ตัวแบบไม่เอาอะไร 
นั่ง.. รู้ตัวแบบไม่เอาอะไร 
พอใจไม่เอาอะไรๆ มันก็จะคลายจากตัณหา 
ตัณหาจางคลายใจก็จะเริ่มเบาขึ้น 
แต่ที่มันหนักเพราะ จะเอา 
ยิ่งเอา ก็ยิ่งหนัก ยิ่งผลัก ก็ไม่พ้น 
ต้องทำใจกลางๆ ว่างๆ ไม่มีตัวไม่มีตน 
จึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพาน 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by monicore from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

คนเราสามารถเข้าถึงจิตบริสุทธิ์ในตัวเอง


คนเราสามารถเข้าถึงจิตบริสุทธิ์ในตัวเอง
และสามารถเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเองได้ง่ายมาก
แค่การรู้จักรักษาจิตใจของตัวเองให้เป็นกลาง
และให้อยู่ในความเป็นธรรมชาติไว้เสมอ..
จะช่วยให้เชื่อมต่อพลังธรรมชาติได้สูงมาก..
จะยิ่งช่วยเสริมส่วนดีของชีวิตให้กล้าแกร่ง..
_____________________
จิตใจที่มีความปกติมักมีความนิ่ง เบิกบาน
สำรวม มีพลัง และสว่างไสวในตัวเอง..
ความปกติของจิตใจเป็นแบบนี้
ยิ่งเจออะไรดีดีก็ยิ่งต่อยอดได้ง่าย
มีความสุขความเจริญในตัวเองได้ง่าย..
ดังนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ว่า
ทำไมเราจึงต้องรักษาจิตใจให้อยู่
ในคลื่นพลังงานบวกเสมอๆ
เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดสิ่งดีดีไป
ในตอนที่ยังสามารถรับได้

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by monicore from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา