เมื่อพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใด


การพิจารณาเพื่อจะแก้
จุดที่ตนผูกมัดตนนั้นแล
ท่านเรียกว่าปัญญา
เมื่อพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใดแล้ว
จิตย่อมปล่อยไปเป็นระยะๆ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แท้จริงแล้ว "ความสุข" ก็คือ "ความทุกข์"


แท้จริงแล้ว
"ความสุข" ก็คือ "ความทุกข์" ชนิดหนึ่ง
ยามไม่มี มันก็โหยหา ยามมี มันก็รู้สึกว่า
….. ไม่เคยมากพอ …..
"เห็น" เหมือนกัน แต่ .... "คิด" ไม่เหมือนกัน
จึง ทุกข์และสุข …. ต่างกัน

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา