เอาแค่คำว่า "ทำ" ออก แต่อย่าออกจากธรรมเอาแค่คำว่า "ทำ" ออก แต่อย่าออกจากธรรม
ธรรมได้จากการไม่ทำ ไม่ทำก็ทำได้
เช่น ไม่ต้องเป็นผู้หายใจ มันก็หายใจของมันเองได้
เมื่อมันหายใจเองได้แล้ว
ก็เพียงรู้ว่ามีลมหายใจอยู่
โดยไม่ต้องไปพยายามบังคับลมหายใจ
ให้เป็นอย่างนั้น ให้เป็นอย่างนี้
ทำอย่างนี้นี่แหละจึงจะได้ธรรม

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา