มันก็ทุกข์อันเดียวกัน


ความจริงแล้วสุขหรือทุกข์
มันก็ทุกข์อันเดียวกัน
เกิดมาจากที่แห่งเดียวกัน
ทั้งสุขและทุกข์มันมาผิดกัน
ตรงที่ความคิดเราเองต่างหาก
ที่ปรุงขึ้นแต่งขึ้น
ถ้าพวกเราหยุดคิดเสีย
ทุกข์หรือสุขก็ไม่มี
มีแต่ความว่างของใจเป็นกลางๆ อยู่เท่านั้น
ไม่มีเกิด ไม่มีดับ
ไม่มีสมมุติหรือบัญญัติอะไรทั้งสิ้น
ตั้งอยู่ในความเป็นปกติ
ตามธรรมชาติของจริงตัวเดิม

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Schäferle from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา