การทำความดีให้กับตัวเองก็คือการมีสติการทำความดีให้กับตัวเองก็คือการมีสติ 
การเจริญสติเป็นอาชีพทางจิตวิญญาณ 
มีวิหารธรรมเป็นที่อยู่ 
ถ้าขาดสติก็คือความอาภัพอับจนทางจิต

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

อุปสรรคคือเรื่องธรรมดาอุปสรรคต่างๆ มันจะมีขึ้นได้
มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกัน 
ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา 
ทุกอย่างถ้าเราเอาจิตเข้าไป
จับธรรมดาเสียอย่างเดียว 
จิตมันก็มีความสุข

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ