ไม่มีเราเข้าไปเป็น ใน "เช่นนั้นเอง"


เพียงแค่นิ่ง และดู นี้คือทาง
มันจะว่าง หรือไม่ว่าง ก็อย่าหมาย
ปล่อยตามจริง รู้ตามจริง ที่เป็นไป
ก็จะได้ เรียนรู้ธรรม ตามที่เป็น
ไม่ก่อร่าง สร้างวิธี ทำตรงจิต
ปล่อยตัวจิต เขาเรียนรู้ ดูแค่เห็น
เห็นแล้วรู้ รู้เกิดวาง ไม่ไปเป็น
จะได้เห็น เห็นธรรมชาติ เช่นนั้นเอง

ไม่มีเราเข้าไปเป็น ใน "เช่นนั้นเอง"

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้ออกจากความคิด


ความเป็นเช่นนั้นเอง 
หรือพุทธะ มันมีได้ทุกคน 
หรือ ให้ออกจากความคิด 
ถ้ามันคิดแล้วอย่าไปรู้กับมัน 
ให้ตัดความคิดมันทิ้ง 
ให้เราเห็น เรารู้ เราเข้าใจ 
แล้วจะเป็นเอง 
มันจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ 
เปลี่ยนหนักเป็นเบา 
เปลี่ยนดำเป็นขาว โง่เป็นฉลาด 
แต่ก่อนมันเอาหลังมือเป็นหน้ามือ 
ความเป็นปถุชนจะหายไป 
ความอริยะจะขึ้นมาแทนเป็นลำดับขึ้นไปๆ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา