สิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ปฏิบัติ
เรื่องที่จิตขาดสติ ลอยไปไหนๆ 
หรือมีความคิดแทรกเข้ามา มันเป็นเรื่องธรรมดา 
แต่ที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ปฏิบัติคือ 
การยอมต่อการปรุงแต่ง ความฟุ้งซ่าน และความวุ่นวาย

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา