อย่าให้ความคิดมันใช้เรา
อย่าให้ความคิดมันใช้เรา
ให้เราใช้ชีวิตของเราเอง
มีสติเป็นเจ้าของเอง หัดจากนี้
มอบความเป็นใหญ่ให้สติ
จึงจะเรียกว่าเราฝึกฝนตัวเอง


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา