ราคะและโมหะให้ระวังให้มาก เพราะมาในรูปของไฟเย็นถ้าจะมาขอโอวาท ก็จะเตือนให้ระวังระเบิด ๓ ลูก
มีชื่อ ราคะ โทสะ และโมหะ
ระเบิด ๓ ลูกนี้ร้ายกาจมาก เป็นรากเหง้าของความชั่วร้า
เรื่องโทสะเห็นจะไม่มีใครชอ
เพราะเป็นของร้อน และเห็นได้ง่ายว่าเป็นทุกข์...
แต่ราคะและโมหะให้ระวังให้มาก 
เพราะมาในรูปของไฟเย็น 
ให้ความสุขได้ มองไม่ค่อยเห็นความทุกข์
และราคะนั้นเมื่อมีโมหะเข้าช่วยจะไปกันใหญ่
เพราะจะพากันหลงรักหลงชัง

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

ใครลืมลมหายใจ ก็แสดงว่าชีวิตขาดสติอย่าลืมลมหายใจนะ ใครลืมลมหายใจ ก็แสดงว่าชีวิตขาดสติ 

ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ จิตจะไม่สงบเป็นสุขถาวร 
ชีวิตจะดำรงอยู่ด้วยความเพลิน หลงสติ ได้มาก็ดีใจ เสียไปก็เป็นทุกข์ 
แค่เห็นลมหายใจ ใจก็เบาสบายลง อย่าห่างเหินจากการดูลมหายใจนะ
ลมหายใจนี่ละจะทำให้จิตใจสบาย ทำอะไรก็ง่าย ขายของก็ดี ชีวีแจ่มใส 
พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอน ใครอยากบูชาพระอริยเจ้า

อยากบูชาพระพุทธเจ้า อยากบูชาเหล่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ให้บูชาด้วยการเจริญกรรมฐาน มีสติ ทำสมาธิ ทำความรู้สึกตัวนี่ละ 
เท่ากับว่าได้บูชาพระอริยเจ้าทั้งหมดที่มี 

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
มูลนิธิวิศวาธารอโรคยาธรรมศาลฯ

ดูกายดูใจปัจจุบันบ่อยๆ ซี่ ! ถึงเองแหละปุจฉา :- หลวงปู่ครับ ปฏิบัติสิ้นทุกข์โดยเร็วทำยังไงครับ
วิสัชชนา :- ก็รู้ทุกข์แล้ว โยนน้ำเสียก็แล้วกัน ก็สิ้นทุกข์ไป
ปุจฉา :- อยากทำตามหลวงปู่ไวๆ จะทำอย่างไรครับ?
วิสัชชนา :- อยากตามไวๆ ก็ตามปัจจุบันซี่ !
เออ ! โง่อย่างไรล่ะ ! ตามอดีตอนาคตก็โค้งไปโค้งมาซี่ ! ...
ดูกายดูใจปัจจุบันบ่อยๆ ซี่ ! ถึงเองแหละ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

โลกสอนให้รู้จักโลก เพื่อเบื่อหน่ายโลก
โลกสอนให้คุณรู้จักโลกในทุกรูปแบบ ทุกรสชาติ 
คุณจะได้เบื่อโลกหน่ายโลกอย่างแท้จริง 
นิพพานของคุณก็จะเป็นนิพพานจริงๆ 
อย่าพึ่งลาออกจากโรงเรียนกลางคันก็แล้วกัน 
คุณเชื่อเถอะว่าถนนเส้นนี้ผู้ปฏิบัติล้วนผ่านมาแล้วทุกคน 
ท่านเหล่านั้นก็เคยทุกข์อย่างคุณ ท่านยังผ่านไปได้ 
ให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน
และพระอริยะสงฆ์ที่ท่านผ่านไปก่อน 
ให้เชื่อว่าท่านเหล่านั้นไม่หลอกเราแน่ เข้าใจนะ


หลวงปู่หา สุภโร