ความวิตกกังวล เป็นเพียงแขกที่มาเยือนจิตใจความวิตกกังวล
เป็นเพียงแขกที่มาเยือนจิตใจ
ไม่ใช่ผู้อาศัยประจำ
เวลามาก็ไม่ต้อง ต้อนรับหรือขับไส
เพียงแค่ รับรู้ว่า
เป็นสักแต่ว่าความคิด
เป็นแขกที่เราไม่ยินดีต้อนรับ
ถ้าฝึกฝนจิตใจอย่างนี้
ด้วยความอดทนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เราจะสร้างอุปนิสัยทางใจที่เข็มแข็ง
ความวิตกกังวลจะจางหายไปเอง

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by 52Hertz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุญญตาสำหรับฆราวาส


สุญญตาสำหรับฆราวาส 
แม้ที่เป็นผู้หญิงและเด็ก 
คือ มีสติสัมปชัญญะ 
ไม่ให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด 
จนเกิด ความรัก โกรธ เกลียด วิตกกังวล 
อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวง หึง 
ด้วยอำนาจความรู้สึก เป็นตัวกู ของกู
ขอยืนยันว่า ข้อนี้เป็นสิ่งที่
ปฏิบัติได้ตามสติกำลังและควรปฏิบัติ 
จึงขอฝากไว้เป็นมรดกพิเศษ สำหรับฆราวาส

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by thepianotuner from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา