มันยึดติดทั้งนั้น


ความไม่รู้แจ้งในจิตของเรา 
ท่านหมายถึง "อวิชชา" 
เมื่อไม่รู้ชัดในจิต อะไรเกิดขึ้นที่จิต 
มันยึดติดทั้งนั้น 
"อุปาทาน" ยึดทั้งนั้น 
ยึดสิ่งที่เกิดขึ้น ๆ ๆ ๆ 
ถ้าหากเห็นชัดในจิตแล้ว 
อะไรเกิดขึ้นในจิต ก็ "สักแต่ว่า" 
ของเกิดมาดับ ก็มันเห็นชัดๆ 
สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไป 
แล้วเราจะไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นเราได้อย่างไร ?

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by AJS1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


มันคิดเอง มันดับเอง


สวดมนต์หรือนั่งสมาธิมา10 ปี
ไม่เท่าการเห็นความคิด 
แต่เห็นความคิด
ก็ยังไม่เท่ากับเห็นว่า
ความคิดไม่ใช่เราคิด 
แต่มันคิดเอง มันดับเอง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by roegger from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา