เมื่อเข้าใจ ใจก็ปล่อย          การภาวนาก็คือการค้นคว้าทำให้แจ้งในสิ่งที่เราไม่แจ้งไม่ชัด... ที่ใจของเรายึดนั้นก็เพราะใจของเราไม่แจ้งชัดตามความเป็นจริง ใจของเราแจ้งชัดตามความเป็นจริงขณะใด ขณะนั้นใจของเราปล่อยวางเอง โดยไม่ต้องตั้งใจที่จะปล่อยวาง

                                                                                                         หลวงปู่แบน ธนากโร

ผู้ที่หลงใหลในฤทธิ์อภิญญา มีแต่กิเลสครอบงำทั้งนั้น
ผู้ที่หลงใหลในฤทธิ์อภิญญา
มีแต่กิเลสครอบงำทั้งนั้น 
แล้วทำไมยังหลงใหลกันอยู่ได้ 
ทำไมไม่เอาเวลามาดูใจของตัวเอง 
ฆ่ากิเลสในใจ ใช้ปัญญาฆ่ากิเลสในใจ 
ม่มีผู้ใดเอาฤทธิ์อภิญญา
มาฆ่ากิเลสได้หรอก 
ผู้ที่มุ่งภาวนาเอาแต่ฌาน 
อยากได้ฤทธิ์อภิญญา 
อยากได้ภาพนิมิต อยากได้ญาณพิเศษ
ล้วนเดินผิดทางทั้งนั้น

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร วัดโคกปราสาท

ชีวิตของพวกเราเหมือนกับเมล็ดงา...ชีวิตของพวกเราเหมือนกับเมล็ดงา
อยู่บนปลายเข็มที่แหลมๆ 
ไม่รู้จะตกวันไหน ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้ 
แต่ที่มันจะลง มันจะลงเวลาไหน
ไม่มีใครรับประกันได้ 
ฉะนั้น อย่าประมาท 
ให้สั่งสมคุณงามความดี 
ให้ทาน รักษาศีล ภาวนาเอาไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ให้ภาวนา”

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก