รู้ลมหายใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

งานเอ๋ย งานหลักงานเอ๋ย งานหลัก...
คือถอนรัก หักชัง ระวังจิต
ถ้าปล่อยกาย ปล่อยใจ ไปตามคิด
จะโดนพิษ ชัง-รัก ปักจนตาย

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เอกภาพของชีวิตเริ่มที่ความรู้สึกตัวเอกภาพแห่งชีวิตจะมีขึ้น ก็จะต้องเริ่มจาก 
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม (สติ-สัมปชัญญะ) ก่อน 
ทำอยู่เสมอๆ เป็นประจำๆ แล้วใช้สติคอยดูความคิด
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำๆ เสมอๆ เช่นกัน
วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า 
อย่าเบื่อ อย่าท้อแท้ อิดหนาระอาใจ 
จงคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับชีวิต

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา