บรรลุธรรมคือบรรลุธรรมคือ
ไม่รู้จะทุกข์กับเรื่องอะไร
ดับทุกข์เก่งจนไม่มีทุกข์ให้ดับ
นั่นแหละจึงจะเรียกว่าบรรลุธรรม

สมสุโขภิกขุ

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิตัวละเอียด


เพียงเอาสติมารักษาผู้รู้ให้ต่อเนื่อง
ให้ระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่า
"เรามีผู้รู้อยู่นะ"
แล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
จริงๆ ก็เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่ง
แทนที่จะเป็นสมาธิเพราะคำบริกรรม
หรือสิ่งภายนอกดับไป
ซึ่งนั่นเป็นสมาธิตัวหยาบ
แต่นี่เป็นสมาธิตัวละเอียด
คือภายนอกมีหมด
แต่ภายในนิ่งอยู่ รู้อยู่อย่างนั้น
สงบหรือไม่สงบก็รู้
เอาแค่รู้ ไม่เกี่ยวกับสงบหรือไม่สงบ

ลุงหวีด บัวเผื่อน

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา