ไม่มีดีใจ ไม่มีเสียใจ จึงใกล้นิพพานไม่มีห่วง ไม่มีดีใจ ไม่มีเสียใจ ไม่มีพอใจ
ไม่มีหัวเราะ ไม่มีร้องไห้ ไม่มีบุญ ไม่มีบาป  
ไม่มีดี ไม่มีเลว จึงใกล้นิพพาน
ถ้ายังห่วงแสดงว่ายังไกลอยู่ 
ยังเก็บ ยังกอบ ยังกำ ยังโกยอยู่ 
แสดงว่ายังห่างอยู่มาก 

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร