หลักอนัตตา...


หลักอนัตตา...
ในทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ด้วยปัญญาอันชอบ พระองค์มิได้ตรัสว่า...
อนัตตา...เป็นของไม่มีตนมีตัว เป็นของ...ว่างเปล่า
.
พระองค์ตรัสว่า...
ตัวตน คือ...ร่างกายของฅนเราอันได้แก่...
ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ มันมีอยู่แล้ว
แต่...จะหาสิ่งที่เป็นสาระในขันธ์ ๕ นั้น ไม่มี
ดังนี้ ต่างหาก
.
เมื่อสรุปให้สั้น ๆ แล้ว
ผู้ที่ยังยึดอัตตาอยู่...พระองค์ก็สอนให้ประกอบ
ภารกรรม เพื่อ...ประโยชน์แก่อัตตา
โดยทางที่ชอบที่ควรไปก่อน จนกว่าผู้นั้น...
จะเห็นชัดแจ้ง ด้วยตนเอง ว่า...
สิ่งที่เราถือว่า...
อัตตาอยู่นั้น...แท้จริงแล้ว มิใช่ อัตตา
มันเป็นเพียง...มายา...หรือของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ แล้วพระองค์จึงสอน...
อนัตตา...ที่แท้จริง.
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
Image by jggrz from pixabay
จากเพจวัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าไปกลัวการดลบันดาลของใครเลย


คำสาปแช่งไม่มีผลต่อผู้ถูกแช่ง
แต่กลับมีผลต่อผู้สาปแช่งนั้นเองโดยตรง
แต่หากว่าผู้ถูกสาปแช่งวิตกกังวลหรือโกรธแค้น
ก็จะถูกสาปแช่งเพราะแรงแห่งอารมณ์
คือความโกรธแค้นนั่นเอง
.
อย่าไปกลัวการดลบันดาลของใครเลย
จงกลัวความผูกติดในอารมณ์แห่งตน
อันเป็นตัวกรรมนั้นเองเถิด
ตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวต้นเหตุ
ส่งผลดีร้ายให้กับ
ผู้เสวยความผูกติดในอารมณ์นั้นเอง
ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
Image by jggrz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา