อย่าเสียเวลากับความหลัง


อย่าเสียเวลากับความหลัง
90% ของคนที่ทุกข์ เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำ 
' ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น '
มนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออก
เหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกเครื่องเคราต่างๆ 
ไว้ที่หลังขึ้นไปด้วย
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ 
' อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีตมากรีดปัจจุบัน '
 ' อยู่กับปัจจุบันให้เป็น '  
 ให้กายอยู่กับจิต   จิตอยู่กับกาย 
คือมี ' สติ ' กำกับตลอดเวลา

ท่าน ว.วชิรเมธี

Photo by Tobias Mrzyk on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ย่อมไม่หานิพพานภายนอกกิเลส


กิเลสก็เป็นอนัตตา
พระนิพพานเล่าก็เป็นอนัตตา
เมื่อเป็นเช่นนี้ ในส่วนของอนัตตาทั้งสอง
ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน
ผู้ที่ตรัสรู้ความจริง
ย่อมไม่หานิพพานภายนอกกิเลส
เพราะเมื่อใดมารู้ชัดว่า
กิเลสนั้นว่างเปล่า
เมื่อนั้นก็ย่อมเป็นนิพพาน

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

Photo by Shanthi Raja on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา