ทำความสงบนานๆ ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใครเขาด่า จงคิดว่า เราด่าเขามาก่อนจงจำให้ดีว่า
ใครเขาด่า จงคิดว่า เราด่าเขามาก่อน
ใครเขาแกล้งเรา เราคงแกล้งเขามาก่อน
ถ้าเพียงเท่านี้ ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้กันไป 
ใจจะได้เป็นสุข
ทั้งนี้จะต้องค่อยๆ ทำไป ใจจะได้ชิน

หลวงพ่อฤาษีลิงดํา


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา