ไม่มีผู้ใดไปทุกข์


ร่ม..กางออก มิได้ทำให้ฝนหยุดตก
แต่ กางออก เพื่อมิให้เปียกฝน
การปฏิบัติธรรม ก็มิได้ทำให้ทุกข์ไม่มี
แต่ ทำให้ ไม่มีผู้ใดไปทุกข์

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Darkmoon_Art from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ที่นั่นคือ ที่ร่มเย็นที่สุด


ท่านเจ้าคุณเพชร: 
"ที่ใด คือที่ร่มเย็นขอรับ?"
หลวงปู่ชอบ: 
"วางวิมุติ สมมุติ ลงได้ที่ใด 
ที่นั่นคือ ที่ร่มเย็นที่สุด" 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

Image by Bessi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา