อย่าไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งรู้


ตอนใจที่จิตของเรา
มีความแน่วแน่บริสุทธิ์จริง 
ความรู้มันก็จริง
ถ้าช่วงใดที่จิตของเรามันแน่วแน่
และมีกิเลสเจือปน
หรือเราอยากรู้อยากเห็น 
มันจะโกหกเราทันที 
เพราะฉะนั้นทางผิดทางถูก
อย่าไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งรู้ทั้งหลายเหล่านั้น

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

Image by asundermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

หยุดความคิดคืออะไร


หยุดความคิดคืออะไร
ไม่ได้หยุดความคิด
แต่หยุดจิตที่จะไปทำอะไร
หยุดพฤติกรรมของจิตที่จะไปทำอะไรกับความคิด
หยุด หยุด หยุดอยู่แค่รู้มันพอ
เอามันมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึก
อย่าเอามาเป็นอุปกรณ์ในการทำลายตัวเอง

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภัทโท

Image by asundermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา