การเชื่อพระพุทธเจ้าคือความฉลาดลึกซึ้ง..การเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามที่ทรงสอนไว้ 
 โดยไม่มีข้อคิดคัดค้านอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่ความงมงาย
 ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเอง
 ตรงกันข้าม กลับเป็นความปรีชาฉลาดลึกซึ้ง
 อย่างยากจะหาผู้ทัดเทียมได้...

สมเด็จพระญาณสังวร 
 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อย่าติดและเมาในตัวหนังสือการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นดี แต่อย่าให้ติดและเมาในตัวหนังสือ
มะม่วงมีชื่อเรียกหลายอย่างหลายภาษา อย่ามัวแต่ถกเถียง ตีความ
หรือยึดถือว่าจะต้องเรียกอย่างไร แล้วปล่อยให้มันเน่า
ใครที่ได้กินมะม่วงก็ย่อมรู้ว่ารสมะม่วงเป็นอย่างนั้นเอง
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรหรือไม่มีชื่อเลยก็ตาม

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

คนเราไม่รู้ว่าหลอกตัวเอง


 อย่ามัวไปรู้คนอื่น ไปดูคนอื่น ไปเห็นคนอื่น
 ให้พยายามตามดูเจ้าของ รู้เจ้าของ เห็นเจ้าของ
 นั่นแหละ เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว

 ทุกวันนี้ โลกเขากำลังลุ่มหลงกันอย่างไม่รู้สึกตัวเลย
 เคยเห็นแต่ผู้อื่นเขาหลอกลวงกัน
 ส่วนเจ้าของหลอกเจ้าของแล้ว ไม่มีใครรู้เลย
 คนที่เป็นนักต้ม นักหลอกลวงที่ร้ายที่สุดแล้ว
 ก็คือตัวเจ้าของเป็นคนหลอกเอง หลอกแล้วไม่มีใครรู้เลย

 เคยเห็นแต่คนอื่นเขาหลอก เรายังมีวันรู้
 ส่วนเจ้าของหลอกเจ้าของมาแล้ว กี่ภพกี่ชาติมาแล้ว 
 ก็ยังไม่รู้ ไม่ตื่นเลยว่า ตัวเจ้าของ เป็นตัวมารตัวร้ายตัวสำคัญ

 ตายไปแล้วเกิดมาอีกก็หลอกอย่างเก่า
 หลอกเอาจนวันตรัสรู้ธรรมเมื่อใด
 เมื่อนั้นแหละเราจึงรู้ตื่นลืมตาเห็นตนเองว่า
"คือตัวมารร้าย" ก็เพราะเราหลงตัวเจ้าของเอง
 เราเป็นผู้นำมาทุกสิ่งทุกอย่าง
 แล้วกลับไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่น ทำให้ตนได้รับทุกข์ทรมาน

 ตราบใดที่ยังไม่รู้ธรรม
 ตราบนั้น ก็ยังหลอกตัวเองอยู่ตลอดไป

 หลวงปู่คูณ สิริจันโท