มันจะเป็นญาณอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าหากว่าเราหมดความสงสัย 
อยู่ด้วยความว่างแล้ว 
มีความสุขมา ทุกข์มา ดีมา ชั่วมา เราก็วาง 
อาการวางนี้มันจะเป็นญาณอะไรก็ช่างมันเถอะ 
มันสงบแล้ว มันพ้นจากความวุ่นวาย 
มันเป็นโลกุตรจิตแล้ว 
มันไม่พัวพันอยู่ในโลกแล้ว 
มันจะเป็นญาณอะไรหรือ
ไม่ใช่ญาณอะไรก็ช่างมันเถอะ 
มันเป็นอยู่อย่างนั้นพอแล้ว ลักษณะมันพอ 
ไม่หวั่นไหวแล้ว อยู่ไปเพราะความรู้ 
อยู่ไปเพราะความรู้เท่าตามความเป็นจริง 
มีความรู้ไม่ยึดความรู้นั่นอีก 
ไม่ยึดอะไรทั้งหลายทั้งปวง 
ความรู้ก็ไม่ยึด ว่าไม่รู้ก็ไม่ยึด 
ชั่วก็ไม่ยึดดีก็ไม่ยึด......

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา