ความฟุ้งซ่าน


ความฟุ้งซ่าน
คือเจ้ากรรมนายเวร
ที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรม ได้เห็นธรรมะ


ความปรุงแต่งต่างๆ ความไม่ชอบใจ
ความโกรธ ความแค้น ความทุกข์ใจ
เป็นสภาวธรรมทั้งหมด
สิ่งเหล่านี้คือธรรมะ
ธรรมะมีทั้งฝ่ายกุศล และอกุศล
ฝ่ายอกุศลก็เป็นธรรมะ
คือเป็นธรรมชาติที่เกิดดับ ไม่ใช่ตัวตน
การเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น หมดสิ้นไป
หาใช่ตัวตนเราเขาไม่
บังคับบัญชาอะไรไม่ได้อย่างนี้
เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรม ได้เห็นธรรมะ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา