ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม คือพุทธจิตหรือจิตเดิมแท้          ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่สัมผัสได้แบบซื่อๆ ตรงๆ นี่แหละ คือพุทธจิตหรือจิตเดิมแท้... หน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติ ก็คือพยายามตามรู้ เฝ้าดูความรู้สึกตัวนี้ไปเรื่อยๆ และพยายามตามดูอาการของจิต และความคิดให้ชัดเจนอยู่เสมอว่า มันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความคิดมันมาแล้วก็ไป แต่จิตวิญญาณมันต้องอยู่ที่เดิมตลอดเวลา เสมือนกระจกตั้งอยู่กับที่ แต่คนส่องมาใช้แล้วก็จากไป... เพราะฉะนั้น ให้เก็บรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้สะอาดชัดเจนไว้เสมอ...อย่าปล่อยให้ความคิดสกปรกบางเรื่องตกค้างในจิตนานเกินไป

                                                                                          หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

กาย-ใจนี้ เป็นคัมภีร์แห่งความพ้นทุกข์กาย-ใจนี้
เป็นคัมภีร์แห่งความพ้นทุกข์
แต่ละคนแบกคัมภีร์เล่มนี้
มาหลายภพหลายชาติแล้ว
แต่ไม่เคยเปิดอ่านกันเสียที

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส