เราไม่มีหน้าที่ละกิเลส เรามีหน้าที่รู้
เราไม่มีหน้าที่ไปละกิเลส เรามีหน้าที่ไปรู้มัน
ทันทีที่รู้ ก็เหมือนมีความสว่างเกิดขึ้
แล้วความมืดก็ดับลงทันที
โดยไม่ต้องหาทางทำลายความมืดเลย
เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องหาทางละกิเลสนะ
หมั่นเจริญสติให้มากเข้าเถอ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เบื้องต้นของความเป็นพุทธะ
ความรู้สึกตัวหรือความรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละ
คือเบื้องต้นของความเป็นพุทธะ
พุทโธ, พุทธะ แปลว่า รู้, ตื่น, เบิกบาน
ถ้าเผลอ ใจเหม่อลอยอยู่
จะ รู้ ตื่น และเบิกบาน ได้อย่างไร


พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ