ความทุกข์ มีคุณประโยชน์มากกว่า ความสุข


โดยสัจจะ... ความทุกข์
มีคุณประโยชน์มากกว่า ความสุข
สังเกตใจให้ดีๆ จะได้พบคุณแห่งทุกข์
และได้พบโทษแห่งสุข
เมื่อพบคุณแห่งทุกข์
ใจนี้ก็จะรู้จักใช้พลังแห่งความทุกข์
เกื้อหนุนพลิกจิตให้เกิดแรงที่ดีดออกจากวัฏฏะ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Lars_Nissen from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราไม่ได้เห็นโลกในแง่น่าท้อแท้หดหู่


ความทุกข์เหมือนสิ่งเลวร้าย
แต่ที่จริงแล้ว ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด
เพราะมันทำให้ใจเราหยุดได้
แต่เราจะหยุดได้ต่อเมื่อ
เราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า
คนในโลกนี้ ประสบความทุกข์ก็ไม่หยุด จะดิ้นไม่เลิก
ดิ้นจนดิ้นไม่ไหว แล้วก็โทษคนอื่นโทษ สิ่งอื่น
โทษดินฟ้าอากาศ โทษเทวดา 
โทษพรหมลิขิต โทษผี
ของเราหยุดดิ้นเพราะปัญญา ไม่เหมือนกัน
เราไม่ได้เห็นโลกในแง่น่าท้อแท้หดหู่
แต่เราเห็นโลกตามที่โลกมันเป็น
ในโลกนี้ หาสาระแก่นสารไม่ได้ นี่คือความจริง
ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย มองโลกอย่างหดหู่
เรามองโลกตามความเป็นจริง
โลกเป็นอย่างนี้  ไม่น่าชื่นใจ
ใจมันจะหลุด ในที่สุดมันก็เข้าสู่โลกุตระ เหนือโลก

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by Lars_Nissen from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา