เราก็ทำใจของเราให้เที่ยง..ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้ 
แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยง
เราก็ทำใจของเราให้เที่ยง 
มันเที่ยงตรงไหน? เที่ยงตรงที่
มันมีความรู้สึกตามกฎของธรรมดาอยู่เสมอว่า
ร่างกายก็ดี วัตถุธาตุก็ดี ที่เกิดมาในโลกนี้
มันไม่เที่ยง มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น 
และมีความแปรปรวนไปในท่ามกลาง 
มีความแตกสลายตัวไปในที่สุด..

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าวิญญาณของเธอ..ถ้าวิญญาณของเธอ 
ไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอก 
ไม่สยบติดอยู่ภายใน 
ไม่หลงยึดถือขันธ์ห้า 
ก็จะสิ้นภพ ชาติ .. และความทุกข์ทั้งมวล

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ให้จิตใสใจเปิดเป็นทานทั่วให้จิตใสใจเปิดเป็นทานทั่ว
ให้ลดชั่วกลัวบาปที่หยาบหนา
ให้จ่อจิตติดกายไม่คลาดคลา
ให้รู้ว่าตาหูไปอยู่ใด

ให้แน่วเห็นเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์หน้า
ให้ต่ำช้ามาดีจะทีไหน
ให้สักแต่แค่รู้ดูดูไป
ให้ทรงไว้ใจเดียวเดี๋ยวโพล่งเอง

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

Cr.Fb.Romanee Yadham

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ว่างมีอยู่ในวุ่น


ว่างมีอยู่ในวุ่น
อนัตตามีอยู่ในอัตตา
ความพ้นทุกข์มีอยู่ในทุกข์
ต้นโพธิ์มีอยู่ในเมล็ดโพธิ์

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย
จิตใจที่ว่างเปล่า
เป็นบุญ
ยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย


หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาธรรมะ มันอยู่ตรงหน้าเราธรรมะ มันอยู่ตรงหน้าเรา
เพียงเราตีความผิดพลาดนิดเดียว 
เราก็เลยลงไปภพภูมิต่างๆ นับไม่ถ้วน
ธรรมะไม่มีอะไร..
อยู่ตรงหน้าเรา ก็คือ 
ความว่าง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุขแท้ เกิดจากการไม่ส่งจิตออกนอก...ขอความสุขแท้ อันเกิดจากการไม่ส่งจิตออกนอก 
จงถึงท่านเถิด 
คราวใดที่ใจไปอยู่กับเหตุทุกข์ 
อันมีความเพลินหลงเป็นเครื่องผูก 
คราวนั้นใจย่อมมีแต่ทุกข์ สารพันเรื่องราว 
แปรปรวนไม่หยุดนิ่ง 
คราวใดใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้สิ่งที่มี 
รู้ลม รู้งาน รู้กาย 
จิตนิ่งรำงับเป็นสุข
ขอทุกท่านจงประสบสุขอันเกิด
แต่การรู้ละความเพลินหลงนั้นเถิด 
อย่าเมาหมกในเหตุทุกข์เลย

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เรียนธรรมะ..


"..เรารู้ว่าโกรธ รู้ว่ารัก รู้ว่าโลภ รู้ว่าหลง
 รู้เท่านี้ยังไม่พอ เราต้องไปรู้จักตัวเจตสิก
 ตัวสังขารที่ปรุงแต่งว่าโกรธ 
มันกำลังปรุงแต่งว่าโกรธอย่างไร 
 มีอาการฟ้องมาทางใจอย่างไร...
พอโกรธแล้ว มันอยากจะว่า มันอยากจะแช่ง...
มันอยากจะตบจะตีหรือมันอยากจะทำร้าย

ถ้าสติและปัญญาเข้าไปทัน เราก็จะหายโกรธ
 แล้วเราก็จะรู้ว่า สิ่งที่ทำให้คนเราเข้ากันไม่ได้
 มีความทุกข์อยู่ร่ำไป มีความไม่สงบอยู่ร่ำไปนี้
 ก็คือการที่เราไม่รู้ทันตัวปรุงแต่งของใจเรานี่เอง
 ไม่ว่าจะเป็นโกรธก็ดี โลภก็ดี รักก็ดี ชังก็ดี
 นี่เขาเรียกว่าเรียนธรรมะ
 คือมา..เรียนรู้ทันอารมณ์ตัวเอง..."

โอวาทธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

จากหนังสือ เข้าถึงธรรม หน้า 15-16
เครดิตเพจ คติธรรมคำสอน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
Fb.Pum Methavee

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาศีลอยู่ที่เจตนางดเว้นจากการทำชั่ว
ศีลมีอยู่แล้วในตน ไม่ต้องไปขอ 
คนที่ไปขอศีล คือ คนจน
เพราะศีลอยู่ที่เจตนางดเว้นจากการทำชั่ว 
มีศีลตัวเดียว จิตยกเว้นทั้ง ๕-๘-๑๐-๒๒๗

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อินทรียสังวรศีลเป็นศีลละเอียดการมีศีลตามรอยของพระเป็นของที่ประเสริฐแล้ว 
แต่ว่าต้องทำให้จริงศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้ 
แล้วก็เรื่องการสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กายใจ 
ที่เรียกว่า อินทรียสังวรศีล 
ก็เป็นศีลละเอียดกว่าศีล 5 หรือศีล 8 หรือศีล 10 
เพราะว่า ศีลทุกข้อจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะการสำรวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกว่าอินทรียสังวรศีล 
ขอให้พยายามให้มากในเรื่องนี้

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิภาวนาที่ เข้าที่การอบรมสมาธิภาวนา 
การที่เรียกว่า เข้าที่ นั้น เขาทำอะไรกัน
การเข้าที่คือหมายความว่า 
ทำใจให้อยู่กับที่ ให้อยู่กับตัวของตัว 
ไม่ให้ใจไปอยู่กับใคร หรือคิดถึงอะไรอื่นทั้งหมด 
ถ้าใจไปอยู่เสียข้างนอกตัวแล้ว 
ก็เปรียบเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ 
จะใช้การอะไรก็ไม่ได้ 
ความร้อนก็ไม่มี แสงสว่างก็ไม่ปรากฏ
ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เก็บใจเข้ามาไว้ในตัว

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ ว่าน้อยนัก 
ว่าไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน ย่อมกระทบผัสสะ 
ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน 
แต่คนพาลย่อมนอนหวาดอยู่ เพราะความที่ตนเป็นพาล ...

ส่วนนักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว 
เพราะเหตุนั้นแล ปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ 
ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้

_______________________

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องพาใจให้เรียนรู้ของจริงใจรู้ไม่ใช่เรารู้ 
อย่างได้ยินหลวงพ่อพูดว่า 
สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จำได้แล้ว 
อย่างนี้ยังไม่ใช่พระโสดาบัน 
ใจเรายังไม่ได้มีความรู้ 
ต้องพาใจให้เรียนรู้ของจริง ซ้ำแล้วซ้ำอีกไป 
เห็นเลยอันนี้เกิดแล้วก็ดับ 
อันนี้เกิด อันนี้ก็ดับ อย่างนี้ ดูไปเรื่อยๆ 
จนวันหนึ่งมันรู้เอง มันรู้จริง 
เวลารู้จริง จิตจะรวมเข้าสมาธิ 
จะเข้าฌานเอง เข้าเอง ไม่ต้องหัดเข้าหรอก 
มันเข้าได้เองเลย แล้วก็ไปล้างกิเลสข้างใน 
เหมือนล้างตะกอนก้นตุ่มน้ำ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเราไม่ได้มาปฏิบัติให้ตัวเองหลุดพ้นความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง 
คือพ้นจากอำนาจของกิเลส 
พ้นจากอำนาจของตัวตน 
แต่มาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส
ที่เห็นผิดว่ามีตัวเอง

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การดับตัณหา จึงเป็นการเมตตาต่อตนเองตัณหาคือความอยาก 
มันไม่เคยพอ ไม่เคยอิ่ม ไม่เคยเต็ม 
ปากของตัณหา กว้างนัก 
จึงหิวโหยอยู่เสมอ 
บุคคลผู้โง่เขลา จึงดิ้นรนทุรนทุราย
สนองความต้องการของตัณหา 
ส่วนผู้มีปัญญาจะหาทางดับตัณหา 
การดับตัณหา
จึงเป็นการเมตตาต่อตนเอง 
และยุติความดิ้นรนเร่าร้อน 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าให้จิตเราไปเกาะเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้น
เราจงเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
อยู่ก็ดี ไปก็ดี
อย่าให้จิตเราไปเกาะเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้น


พระอาจารย์สำราญ ธัมมธุโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา