แสวงหาความสงบใจด้วยอภัยทาน
ผู้มีสติปัญญา...ย่อมหาความสงบสุขแก่ใจ ด้วยอภัยทาน

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ขอให้ถือศีล ๑          “คนเราจะถือศีล ๘ นั้น ไม่ค่อยจำเป็นนัก แต่ขอให้ถือศีล ๑ ก็แล้วกัน รู้จักไหม ศีล ๑

          “เป็นยังไงท่านพ่อ”

          “ศีล ๑ ก็คือ การไม่ทำชั่วนั่นแหละ ยึดข้อนี้ไว้ให้มั่น”

                                                                                             ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

คนส่วนใหญ่ไม่ยอมสละกิเลส          คนส่วนมากขยันหมั่นเพียร ในเรื่องการทำมาหากิน ยอมเสียสละแทบทุกอย่าง เพื่อความเจริญทางโลก แต่แทบจะไม่ยอมเสียสละกิเลสแม้แต่นิดเดียว

                                                                                            พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

อิทธิบาท คือ มีอิทธิฤทธิ์          คนที่มีอิทธิบาททั้งสี่ประจำอยู่ในจิต ไม่ว่าจะทำการงานชนิดใด หยาบละเอียด ยากง่ายขนาดไหน คนนั้นจะทำสำเร็จไปได้ ท่านจึงว่า อิทธิบาท คือ มีอิทธิฤทธิ์ สามารถที่จะทำสิ่งที่ตนปรารถนาให้สำเร็จไปได้ตามความต้องการ คนที่ปฏิบัติไม่เห็นไม่เป็น ทำอะไรไม่สำเร็จลุล่วงไป ก็เพราะใจขาดอิทธิบาท ถ้ามีอิทธิบาททั้งสี่อยู่ในจิตในใจคนใดแล้ว ไม่ว่าฝ่ายโลก ไม่ว่าฝ่ายธรรม เขาคนนั้นทำอะไรจะต้องสำเร็จตามความประสงค์ของเขา

                                                                                        พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ใจของเราเป็นนักท่องเที่ยวการปฏิบัติธรรมมีสิ้นสุด รู้แจ้งเห็นจริง
ปล่อยวางที่ใจ หลุดพ้นที่ใจ ใจของเราเป็นนักท่องเที่ยว
วนเวียน เวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสาร ไม่มีที่สิ้นสุด 
ลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ำๆ วกวนเวียน พลิกคว่ำพลิกหงาย
พวกเราพิจารณาให้ดี ไม่เบื่อบ้างหรือ
เราจะอยู่อย่างนั้นไปถึงเท่าไร
เราจะทำยังไงให้ใจของเราสั้นเข้า 
คือให้รู้เห็นตามความเป็นจริง 
สลัดกิเลสออกจากจิตใจ เป็นพระอรหันต์แล้วก็จบ
ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตกาล

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก