เรารักสิ่งใด จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมากกว่าเกลียดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปฏิบัติธรรมอย่าไปรู้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้
ปฏิบัติธรรมอย่าไปรู้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ 
เสียพลังงานไปเปล่าๆ ปลี้ๆ 
รู้เฉพาะเรื่องที่ช่วยดับทุกข์ได้เพียงอย่างเดียว 
แค่นี้ตลอดชีวิตก็จำได้ไม่หวาดไม่ไหวแล้ว 
จะรู้อะไรถามใจตนเองก่อนว่า ...
สิ่งที่กำลังจะรู้ มันช่วยดับทุกข์ได้ไหม

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา