สมาธิคือภาวะของจิตที่มีความตั้งมั่นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนทุกคนมีโพธิอยู่ในใจเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ด 
มีสิทธิ์ที่จะงอกได้ โดยตัวมันเองเสมอ
คนทุกคนมีโพธิอยู่ในใจ มีคุณความดี 
สิ่งที่เราคิดว่า “เราคงเป็นไปไม่ได้ เราไม่เหมาะ 
เรายังไม่เกี่ยว เรายังห่างไกล” 
นั่นคือ กิเลสหลอกเรา 
ทุกคนมีหมด เมล็ดพันธุ์ที่ดี 
เพียงแต่เราสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
มันก็จะงอกทันที

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเพียงแค่หมั่นดูใจ จะสงบเย็นเพียงแค่หมั่นดูใจของตนอยู่เสมอ ทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้น 
ใจลอยไปไหน ก็รู้ แล้วกลับมาอยู่กับสิ่งนั้น 
ทำบ่อย ๆ สติก็จะว่องไวปราดเปรียว ช่วยคุ้มกันใจ 
ไม่ให้อารมณ์ใด ๆ ครอบงำ 
เพียงเท่านี้ ความสงบเย็น 
โปร่งโล่งเบาสบาย จะกลายเป็นเรื่องง่าย 
แม้รอบตัววุ่นวายเพียงใดก็ตาม

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา