ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ

ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะดั้งเดิมของเรานั้น 
โดยความจริงอันสูงสุดแล้ว 
เป็นสิ่งซึ่งไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน
แม้แต่สักปรมาณูเดียว 
สิ่งนั้นก็คือ ‘ความว่าง’ 
เป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่ง 
สงบเงียบ และไม่มีอะไรเจือปน 
มันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นลับ 
และก็หมดกันเพียงเท่านั้นเอง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Image by Vitamin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา