การปฏิบัติมันไม่เป็นไปเหมือนในตำราการปฏิบัติธรรม จะว่าปล่อยก็ไม่ใช่ จะว่ายึด
ก็ไม่ใช่ จะว่าเดินก็ไม่ใช่ ถอยหลังก็ไม่ใช่
เพราะการปฏิบัติมันไม่เป็นไปเหมือนในตำรา

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ทุกข์ ไม่ต้องไปแก้           ความจริง ทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านว่า ไม่ต้องไปแก้มันหรอก ทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่น สุขมันอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ที่นั่นแหละ สุขทุกข์มันกองอยู่เท่า ๆ กัน แต่มันทุกข์มากสุขน้อย มันเป็นที่อุปาทานขันธ์...

                                                                                                  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร