โง่อย่างนักปราชญ์ ฉลาดอย่างคนโง่โง่ก็โง่อย่างนักปราชญ์ 
หากฉลาดก็จะฉลาดอย่างคนโง่ เข้าใจไหม ?
โง่อย่างนักปราชญ์คือยังไงล่ะ ?
นักปราชญ์ท่านศึกษาของจริงในจิตนี้
ฉลาดอย่างคนโง่ ก็คือรู้หมดสารพัด รู้ตามตำราผูกนั้นผูกนี้ 
นั่นล่ะ ฉลาดอย่างคนโง่ 
โง่อย่างนักปราชญ์ ฉลาดอย่างคนโง่ 
เราจะเอาอย่างไหน ?

หลวงปู่แบน ธนากโร